Speech van de Voorzitter - Nieuwjaarsreceptie 2018

2018 beste judoka’s, familie en vrienden, is weeral 3 weken oud en onze club draait na de Kerstvakantie en in dit nieuwe jaar weer op volle toeren met het lesgeven en het bijbrengen van onze geliefde sport: het judo. Als trainers en bestuur zijn wij blij dat jullie voor deze prachtige  sport hebben gekozen: een sport die heel erg inzet op discipline, respect en kameraadschap en daardoor ook zo belangrijk is voor  jullie toekomst en het verdere leven, het gewoon met elkaar omgaan in het dagelijkse leven thuis, op school of met vrienden. Jullie hebben gekozen voor een sport die niet is bedoeld om problemen uit te lokken, om ruzie te maken, om dan te kunnen tonen wat je als judoka waard bent. Neen, het is zelfs zo dat een echte judoka deze zaken niet uitlokt maar altijd het volgende moet bedenken: het gevecht uit de weg gaan want: een vermeden gevecht:          ……….dát is een gewonnen gevecht.

Judo is géén gemakkelijke sport maar is een leven lang leren, ervaring opdoen en groeien naar de volgende kleur van gordel of streepje. Al die judoka’s die deze avond hun nieuwe gordel of streepje hebben ontvangen zeg ik: PROFICIAT………goed gedaan en ga zo verder op weg naar de volgende kleur!
Als bestuur hebben we een aantal moeilijke maanden achter de rug na het plotselinge ontslagnemen van onze hoofdtrainer Daniël, die wij nog van harte danken voor zijn tientallen jarenlange inzet voor deze club en wij wensen hem en zijn gezin alle goeds toe voor de toekomst. Gelukkig hebben wij met Marnix Vangheluwe van JC. Drongen voorlopig een trainer gevonden die zoveel mogelijk les zal geven op vrijdag. Marnix, wij zijn ontzettend dankbaar dat je ons uit de nood hebt geholpen: een dikke merci!!
Op dinsdag geeft onze eigen jeugdtrainer Rudy les, met dikwijls hulp van Pascal.                       

Rudy, je bent een judoka die zich ook al vele jaren inzet, je groeit in de functie van lesgever, je doet enorm veel op administratief gebied, je zorgt ervoor dat onze judoka’s meedoen aan allerlei competities en je begeleidt en coacht hen daar ook nog eens bij. Ik kan nog veel opnoemen maar je kunt eigenlijk gewoon zeggen: je bent een manusje van alles…… zoals bv nu weer de organisatie van deze succesvolle receptie en spaghetti avond. Heel veel dank daarvoor Rudy!

Wat onze online business betreft heeft Stefaan De Tavernier toegezegd het Facebook- en websitegebeuren te willen verzorgen en opvolgen daar ben ik heel blij mee: Merci Stefaan! Lieve mensen, kijk aub ook eens regelmatig naar onze website en Facebook.

Bijna tenslotte: bij dit alles mogen wij zeker onze eigen partners niet vergeten want zonder hun steun zouden wij dit alles niet kunnen doen, een dikke merci voor jullie: Hilde en Marianne.

En echt om te besluiten wens ik jullie allen  namens onze club  een heel gezond en sportief nieuw jaar toe en…… wil ik graag aan Rudy, Marnix, Hilde, mijn Marianne die niet aanwezig kon zijn, en voor de hulp deze avond ook aan Sonia een kleine attentie overhandigen: Dank jullie wel!!

Hans Rouw,
Voorzitter JC “Yusei Gachi”, Oostakker