U9 ontmoeting Bourgoyen

Judoclub Bourgoyen vzw

- in samenwerking met de clubs van het Gents Judoplatform -

nodigt uw club uit op onze gemoedelijke U9-kennismakingsontmoeting

in Sporthal Bourgoyen

op zondag 24 maart 2019

10 u - 12 u

ONZE  6-/7-  en  8-jarigen*  ZIJN ER  BIJ 
*[geboren in  2013,  2012  en  2011]

Kinderen geboren in 2010 (1ste jaar U11) meten nadien ook eens hun judokennis!

De judomatten worden gelegd tussen 9 u en 9:45 u. 

Er worden veel helpende handen gevraagd...

Ouders, vrienden...  wij rekenen op jullie!!!

 

 • Zie "Algemene info" hieronder.

 

 

Met vriendelijke groet
Het bestuur van judoclub Bourgoyen.


 

OVERZICHT / SAMENVATTING

 • Domein A van de omnivalente zaal is ons toegewezen tussen 9 u en 13 u.
 • De matten komen toe op 23/02/19.  De bedienden van Sporthal Bourgoyen hebben een schema van de te leggen mat (ook nuttig voor het stockeren van de matten bij levering).
 • Het leggen van de mat gebeurt tussen 9 u en 9:45 u.  Hopelijk zijn er voldoende helpende handen van JCB voor het leggen van de mat, schikken van tafels, banken...  De clubs van het Gents Judoplatform beloofden te komen met veel mankracht; hopelijk zijn er nog helpers van de andere uitgenodigde clubs.
 • Om 9:45 u is er een briefing voor het definitief toekennen van de taken.

 

 • Aangevraagd: 3 tafels voor de elektrische installatie en de tijdopnemers ; voldoende stoelen.
 • We kunnen de  micro en de geluidsinstallatie van Sporthal Bourgoyen gebruiken.  
  Wie kan die installeren en de geluidsinstallatie perfect afstellen?
 • In de judozaal is er nog een tafel voor eventueel afwerken van administratie
 • Elektronische scoreborden zijn aangevraagd aan het PC Oost-Vla., worden afgehaald en teruggevoerd.
 • Tijdopnemers?  Twee à drie personen per tafel: iemand die werkt met de scoreborden en een hulptijdopnemer.  Een derde persoon kan instaan voor  afroepen namen en voor eventueel 'loopwerk'.
 • De poules op papier worden bij de scoreborden gelegd.  Ze zijn vooraf doorgestuurd naar de clubs, al leert de ervaring dat ze op het laatste ogenblik nog moeten worden bijgewerkt
  Frieda zal ze ook op USB-stick hebben om ze te kopiëren.
  Daarom worden draagbare PC's gevraagd voor het bijhouden van de poules.
 • Er zijn borden voorzien om de namen van de kampertjes te noteren, zodat iedereen tijdig klaar is.

 

 • De kampertjes moeten aanwezig zijn vanaf 9:30 u - ten laatste om 9:45 u;
  De aanwezigheid voor de poule wordt gecontroleerd om 9:45 u.
 • Er zijn kleedkamers aangevraagd, maar aan de kinderen wordt gevraagd in judogi te komen met een witte gordel (de gekleurde moet thuis blijven).
 • JCB zorgt voor rode gordels.  JCB voorziet helpers voor het aandoen van de rode gordel.
  Elke kamper heeft zijn/haar eigen witte gordel aan; de rode wordt bovenop de witte gordel gedaan. 
  Zo verliest het kampertje zijn/haar gordel niet en wordt geen tijd verloren voor het aandoen van de witte gordel.
 • Alle kampertjes hebben sloffen bij: de sportzaal wordt niet betreden met buitenschoenen.
 • Alle kampertjes hebben water bij om tussendoor te drinken: en drinkbus/flesje met naam op!
  Die worden achter de kampertjes op of onder de tafel gezet.
 • Er is een gezamenlijke opwarming vóór het beginnen van de 'randori’s'
 • De kinderen kennen het opkomen, het beginnen en het beëindigen van hun 'randori'.
  dit wordt geoefend in eigen club.
 • Alle kampers kunnen vanaf 10 u verzamelen op de grens van de mat (rode band).
  9-jarigen kunnen plaats nemen op banken achter de mat
 • Benny wordt vanaf 10 u de hoofdbegeleider/verantwoordelijke voor alle kampertjes. 
  Uiteraard hebben de verschillende clubs hun eigen begeleider mee.  Die begeleiders melden zich bij Frieda en zijn de enige die tijdens de kampen in de zaal bij de jongeren mogen.
  Ze worden bijgestaan door jongeren van JCB.
  Alle andere begeleiders (ouders...) blijven op de loopgalerij.  Het is een kennismakingsontmoeting en geen competitie.  Er wordt dus ook niet gecoacht, ook niet door de ouders vanaf de tribune.

 

 • EHBO wordt verzorgd door Nadine Chatelet
 • Arbiters werken in judogi.  Er is voor hen een kleedkamer voorzien.  Tijdens de match ze begeleiden ze en geven ze instructies.
 • Na de U9 zijn de matten vrij voor de 9-jarigen.

 

 • Toeschouwers bevinden zich uitsluitend op de galerij/omloop of in het cafetaria.
  Er zullen zitbanken geplaatst worden op de galerij/omloop (verantwoordelijke is Benny).
  Het is niet de bedoeling dat kinderen daar spelen of dat Benny daar blijft.
 • Foto's nemen in de zaal tijdens de kampen is verboden (kan wel vanaf de gaanderij).
  Hendirk Mortier is de "huisfotograaf" en zal met plezier sfeerfoto's doorsturen naar de clubs.
  Na de wedstrijden - bij het uitrijken van een aandenken - kan iedereen naar hartenlust foto's nemen!


 •  

Uit:

Vlaamse Judofederatie vzw 11/12/2014 Richtlijnen U9 kennismakingsontmoetingen

INLEIDING EN DOEL:

Gericht onderricht op een kindvriendelijke manier als voorbereiding op U11 ontmoetingen, met toepassing van de aangepaste U9 richtlijnen maar met een duidelijk accent op het educatieve, het sportieve en het plezier beleven.

Het doel is om ouders en kinderen op een uniforme manier te laten kennismaken met de aspecten van het competitiegedeelte binnen de judosport onder de vorm van pedagogisch verantwoorde, gecontroleerde en veilige randori’s.

 

LEEFTIJD U9:

 • 6, 7 en 8 jaar worden/zijn in het lopende kalenderjaar (zowel voor jongens als voor meisjes).
  In de mate van het mogelijke wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd voor de verdeling van de poules : 6 jarigen kampen onderling; 7 jarigen kampen onderling en 8 jarigen kampen onderling.
 • In overleg met de trainers kan bij noodzaak leeftijdoverschrijdend gewekt worden.

 

WEDSTRIJDVERLOOP:

 • Het is toegelaten om jongens tegen meisjes te laten kampen.
 • De wedstrijd verloopt steeds in poule van [maximaal] drie judoka’s.  Uitzonderlijk wordt een poule van twee toegelaten bij een te groot gewichtsverschil.
  Streefdoel is dat elke judoka twee wedstrijden kan kampen.
  Bij de U9 is het in uitzonderlijke gevallen toegelaten om jongens tegen meisjes te laten kampen.  Er dient gepoogd te worden om de meisjes zoveel mogelijk bij de meisjes in te delen en de jongens bij de jongens.  In de mate van het mogelijke zal men vermijden dat leden van dezelfde club in dezelfde poule staan.
 • De kampers dragen enkel een rode of witte wedstrijdgordel, geen graadgordel.  De blauwe judogi is verboden.
   
 • Beginsituatie; Voor U9 geldt volgende regel:
 • na het groeten naderen de kampers elkaar tot op 1m en nemen de basiskumikata (links of rechts) ,
 • plaatsen de voeten op één lijn naast elkaar,
 • dan pas komt 'hajime'.
   
 • Wedstrijdduur:
 • 1min30, effectieve tijd (bij ippon / hansoku-make stopt de wedstrijd)
 • Bij U9 kennismakingsontmoetingen wordt geen golden score toegepast. Wanneer er bij een kamp geen resultaat wordt gescoord of bij gelijk resultaat duidt de scheidsrechter de overwinnaar aan (dit is een kinza-overwinning met de waarde van 1 punt ).
 • De recuperatietijd bedraagt 2 x de wedstrijdduur. Judoka’s U9 hebben recht op 3 minuten recuperatietijd.
   
 • Bij houdgreep is het resultaat als volgt:
 • Vanaf 10 seconden:   à      WAZA-ARI
 • Vanaf 15 seconden:   à      IPPON
   

Het is de bedoeling dat kinderen voldoende kansen krijgen en niet ogenblikkelijk worden uitgerangeerd.
 

 • Lang haar wordt samengebonden, zodat de nek vrij blijft (zie Judocontact)
   
 • Geen offerworpen (ook geen tani-otoshi).


 •  

GEWICHTSCATEGORIEËN:

 • De weging gebeurt vooraf bij de inschrijving (tijdwinst). De kinderen worden in de eigen club gewogen en het juist gewicht wordt genoteerd op de inschrijvingslijst (vb. 20,6 kg  à 1 cijfer na de komma).
 • Jongens wegen in judobroek en meisjes wegen in judobroek en T-Shirt.
 • De poules kunnen dan vooraf samengesteld worden door de wedstrijdverantwoordelijke van de organiserende club. De deelnemers worden ingedeeld in poules van maximaal 3 deelnemers. Er mag binnen een poule tussen de judoka’s ten hoogste 10% gewichtsverschil zijn.

 

ORGANISATIEVOORWAARDEN:

 • De U9 kennismakingsontmoeting worden kleinschalig ingericht en gaan door in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer. Een aantal omringende clubs kunnen hiervoor de handen in elkaar slaan.
 • Maximaal toegelaten deelnemers op U9 kennismakingsontmoetingen: maximaal 50 deelnemers
 • Er mag niet gecoacht worden tijdens de wedstrijden, ook niet door de ouders vanaf de tribune.  Wil de ouders daarop wijzen.
 • De kinderen verzamelen per poule aan de desbetreffende mat en nemen samen plaats op de voorziene
  Zweedse banken van zodra hun poulereeks van start gaat.
 • De Zweedse banken zijn opgesteld aan de overzijde van de tafels of aan de zijde van de wedstrijdmat
  zodat de zone aan de wedstrijdtafels gevrijwaard worden van ouders, deelnemers en begeleiders.
 • De kinderen die niet kampen verzamelen op de voorziene ruimte naast de mat (zie stuk naast veiligheidszone in andere kleur)
 • Rode en witte gordels worden voorzien door de inrichtende club.
 • Er worden 2 medewerkers voorzien per wedstrijdmat om de kinderen te helpen met de rode en witte wedstrijdgordel.
 • De inschrijvingen moeten op voorhand schriftelijk gebeuren (min. één week).
 • Er mag een inschrijvingsgeld gevraagd worden aan de deelnemers van maximum 2 euro.
 • De inrichtende club stelt de VJF op de hoogte van hun inrichting U9 kennismakingsontmoeting zodat de VJF de voorziene logistieke steun kan bieden.  Er dient hiervoor geen officiële aanvraag te gebeuren!
  De mat heeft een wedstrijdzone van minimum 6 X 6m.
 • De mat heeft een veiligheidszone van minimum 2m rondom.
 • Daarnaast wordt ook nog een boord matten voorzien worden (liefst in andere kleur of andere soort mat) zodat alle judoka’s op een veilige afstand van de wedstrijdmat kunnen zitten bij elkaar. Eventueel mag er een kleine tussenruimte zijn tussen de veiligheidszone en de zone waarop de kinderen verzamelen om zo de verzamelmat te accentueren.
 • De maximum duur van de ontmoeting, mag de drie uur niet overschrijden.
 • Er dient een degelijke gezamenlijke opwarming gegeven worden tussen de uitleg en de aanvang van de kampen.

 

PRIJZEN:

 • Er wordt openbaar geen klassement opgemaakt per poule.
 • Er is geen podium aanwezig.
 • Alle deelnemers krijgen eenzelfde aandenken van deze ontmoeting.
  Deze wordt gegeven aan alle kampers samen, na het beëindigen van alle kampen.